hasanyilmaz.info

Analist

Uşak Üniversitesi/Finans 🎓 Sermaye Piyasaları Analisti Temel yazar, Teknik çizer Değer Yatırımcısı

693

Takipçi

2

Takip

41
·
22 Mart 2023
·
13 dak. okuma

#Liman & Denizcilik

#Şirket ve İşletmelerin Yönetimi

Özet
  • TRABZON LİMAN Şirketinin Yılık ve Aylık Bazda Bilanço ve Bilançonun Yatay Analizi
  • TRABZON LİMAN Şirketinin Yılık ve Aylık Bazda Gelir Tablosu ve Gelir Tablosunun Yatay Analizi
  • TRABZON LİMAN Şirketinin 2022 Yıl Sonu Finansal Rapor Sonuçlarının Sonucunda Ortaya Çıkan Finansal Oranlarının Analizi
  • TRABZON LİMAN Şirketinin İçsel Değerleme Çalışması

TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)

Merhaba değerli Finfree okurlarım.
Hep beraber bir bilanço dönemine daha girmiş bulunduk. Umarım sağlığınız sıhhatiniz iyidir.
Hemen bilanço ve gelir tablomuza geçmeden önce şirketimizin künyesine göz atalım.
Şirket Künyesi;
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)
TRABZON LİMAN şirketinin yıl sonu bilanço ve gelir tablosunun detaylarına beraber ineceğiz ve sizlere kendi formüllerimle elde ettiğim içsel değer olan HY USULÜ İÇSEL DEĞERİ'Nİ açıklayacağım.
Siz değerli okurlarımızı finansal raporların karışıklığından kurtarıp olabildiğince özet ve ihtiyacınızın olacağı şeyleri kalemime alacağım ve size olabildiğince vakit kazandıracağım.
Bu tür analizlerin devamı için içeriklerimi beğenmeyi ve en önemlisi beni takip etmeyi unutmamanızı tavsiye ederim.

BİLANÇO

Öncelikle bilançonun ana bilanço detaylarına bakalım. 1. Görsel Bilançoların YILLIK olarak yıl sonlarını baz aldığım tablo. 2. Görsel ise Bilançoların AYLIK bazda 1 yıllık süreçte neler yaşadığımızı gösteren tablo.
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)

1.) TOPLAM VARLIKLAR

Toplam varlıklara baktığımızda 2020 yıl sonu bilançosunda 184 Milyon ₺ olduğunu ve 1 sene sonra %1,86 büyüme gösterdiğini, 2022 yıl sonunda ise %101 oranında bir varlık büyümesi ile 379 Milyon ₺ olduğunu görmekteyiz.

2.) TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

Toplam yükümlülükler tabiri caizse toplam borçlar kısmına baktığımızda ise 2020 yıl sonunda 46 Milyon ₺ borç olduğunu ve 1 sene sonra bu borcun %4 oranında arttığını 2022 yıl sonunda ise %74 artış göstererek 84 Milyon ₺ olarak karşımıza çıkmakta.

3.) TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

Toplam öz kaynaklara baktığımızda 2020 yıl sonunda 137 Milyon ₺ olduğunu ve 1 sene sonra %1,15 büyüme ile gösterdiğini, 2022 yıl sonunda ise %110 büyüme göstererek 294 Milyon ₺ olduğunu görmekteyiz.

GELİR TABLOSU

Şimdi sıra gelir tablosunun detaylarına bakmaya geldi. 1. Görsel Gelir Tablosunun YILLIK olarak yıl sonlarını baz aldığım tablo. 2. Görsel ise Gelir Tablosunun AYLIK bazda 1 yıllık süreçte neler yaşadığımızı gösteren tablo.
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)

1.) HASILAT (SATIŞLAR)

Şirketin 2020 hasılatına baktığımda 81 Milyon ₺ satış yaptığını 2021 yılında %14 artış gösterdiğini ve 2022 yıl sonunda ise %125 oranında bir satış büyümesi ile 210 Milyon ₺'ye ulaştığını görmekteyiz.

2.) SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

Şirketin satışlarını yaparken harcadığı maliyetlere bakalım şimdide. 2020 yıl sonunda 34 Milyon ₺ satış maliyeti varken 2021 yıl sonunda ise %22 artış gösterdiğini ve 2022 yıl sonunda ise bu maliyet %107 artarak 86 Milyon ₺'ye ulaşmış.

3.) BRÜT KAR (ZARAR)

Brüt kâr hasılatın satışların maliyeti çıkarıldıktan sonra elde edilen tutardır. Brüt kârlılığın korunması ve artırılması şirketler için en önemli hedefler arasındadır.
Şirketin 2020 brüt karına baktığımda 47 Milyon ₺ brüt kar ettiğini 2021 yılında %8,52 artış gösterdiğini ve 2022 yıl sonunda ise %140 oranında brüt kar büyümesi ile 123 Milyon ₺'ye ulaştığını görmekteyiz.

4.) NET ESAS FAALİYET KARI / ZARARI

Şirketin bu kaleminde ise esas olarak faaliyet gösterdiği alandan yazdığı kar veya zararlar yazılır. Baktığımızda ise 2020 yıl sonunda 45 Milyon ₺ kar yazarken 2021 yıl sonunda %7,8 artış gösterdiğini, 2022 yıl sonunda ise %140 arttığını ve 119  Milyon ₺ gibi bir net esas faaliyet karı/zararı büyümesi söz konusu.

5.) DÖNEM KARI

Kime sorsak sanırım finansal tablo döneminde ilk baktığı kalem DÖNEM KAR'I kalemidir. Bu yüzden önem arz etmesi dışında sembolik olarak karizma göstergesi de sayabiliriz.
Şimdi şirketimizin dönem karlarına bakarsak 2020 yıl sonunda 58 Milyon ₺ görmekteyiz. 2021 yıl sonunda bu karını %5,13 oranında 61 Milyon ₺'ye ulaşmakta. 2022 yılında ise yıl sonu dönem karı %220 artarak 197 Milyon ₺ olarak karşımıza çıkmakta.

TRABZON LİMAN FİNANSAL ORAN ANALİZİ (2022/12)(#TLMAN)

Şimdi Finansal Oranları diğer adıyla Piyasa Çarpanları, bir başka ismi ile RASYO Analizi yapacağız ve şirketin mali yapı oranlarının ne durumda olduğunu 1 sene de ne kadar değiştiğini göreceğiz.
Sizlere her ana başlığın neyi ifade ettiğini ve ne olduğunun minimal özetini de geçeceğim her ihtimale karşı ilk kez duyduğunuz terimler olabilir tekrar aramamanız veya öğrenmeniz açısından önemli olacağını düşündüm.
Bu tür analizlerin devamı için içeriklerimi beğenmeyi ve en önemlisi beni takip etmeyi unutmamanızı tavsiye ederim.
Hemen konumuza geçelim.

1.) LİKİDİTE ORANLARI

Likidite Oranları, işletmenin parasal durumunu gösteren vadesi gelen borçların, ödeme güçlerini ifade eder. Bu oranlar şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünün ölçülmesinde ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlememizde kullanırız.
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)
Cari Oran: Şirketin riskli bir olay olması durumunda kısa vadeli borçlarını ödemede zorluk yaşayıp yaşamayacağını ölçer. 1,5-2'nin üzerinde olması istenir.
Şirketin Cari Oranı 2021 yıl sonunda 4,74 oranından 2022 yıl sonuna 3,42 oranına geldiğini görmekteyiz.
Likit Oran (Asit-Test Oranı): Cari Oranı tamamlayan bir orandır. Stokların bile satılamayacağı durumda sadece likit araçlar ile borcun karşılanıp karşılanamayacağı ölçülür. 1'in üzerinde olması istenir.
Şirketin Likit Oranı 2021 yıl sonunda 4,65 oranından 2022 yıl sonuna 3,28 oranına geldiğini görmekteyiz.
Nakit Oran: Likidite oranları içerisinde en az kullanılan orandır. Nedeni ise çok değişkenlik göstermesidir. Enflasyonist ortamda fazla nakit bulundurmak değer kaybına yola açabileceği için günümüzde bu oranın çok yüksek olması istenmez.
Şirketin Nakit Oranı 2021 yıl sonunda 397 oranından 2022 yıl sonuna 239 oranına geldiğini görmekteyiz.

2.) KARLILIK ORANLARI

Karlılık Oranları, bir şirketin karlılığının yüksek ya da düşük olup olmadığına dair bizlere veriler veren oranlardır.
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)
Aktif Karlılık % (ROA):Bir şirketin toplam varlıklarına göre ne kadar kârlı olduğunu gösteren bir göstergedir.
Şirketin Aktif Karlılığı 2021 yıl sonunda %33 oranından 2022 yıl sonuna %69 oranına geldiğini görmekteyiz.
Esas Faaliyet Kar Marjı: Esas Faaliyet Kar Marjı, bir şirketin işletme faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin, bu faaliyetler için yapılan giderlerden ne kadarının karşılandığını gösteren bir maliyet ölçüsüdür. Genel olarak faaliyet kar marjı, şirketin brüt karından işletme giderlerinin çıkarılması ile elde edilir. Yüksek bir faaliyet kar marjı, şirketin işletme giderlerini karşılamak için daha az satış yapması gerektiği anlamına gelirken, düşük bir faaliyet kar marjı şirketin maliyetlerini karşılamak için daha fazla satış yapması gerektiğini gösterir.
Şirketin Esas Faaliyet Kar Marjı 2021 yıl sonunda 53 oranından 2022 yıl sonuna 56 oranına geldiğini görmekteyiz.
FAVÖK Marjı: Şirketin operasyon verimliliğini ölçmede kullanılan oldukça önemli bir oran olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı sektörde faaliyet gösteren şirket karşılaştırmasında kullanılmakta ve bu oranın yüksek olması makul kabul edilmektedir.
Şirketin FAVÖK Marjı 2021 yıl sonunda 60 oranından 2022 yıl sonuna 60 oranına geldiğini görmekteyiz.
Net Kar Marjı: Şirketin bütün gelirlerin giderlerden ayrıştığı bir piyasa çarpanıdır.
Şirketin Net Kar Marjı 2021 yıl sonunda 66 oranından 2022 yıl sonuna 93 oranına geldiğini görmekteyiz.
ÖZSERMAYE Karlılık %: Şirket ortaklarının koydukları sermaye karşılığında ne kadar kar ettiklerini gösterir. Şirket yönetiminin performansını ölçen en önemli oranlardan birisidir. Normal şartlarda faiz oranlarından fazla artması yatırımcılar tarafından olumlu algılansa da enflasyonist ortamlarda eğer enflasyon oranından düşük faiz varsa enflasyon oranı kıyaslamada dikkate alınır.
Şirketin ÖZSERMAYE Karlılık Oranı 2021 yıl sonunda %44 oranından 2022 yıl sonuna %91 oranına geldiğini görmekteyiz.

3.) DEĞERLEME ORANLARI

Değerleme Oranları bir şirketin fiyatının ucuz ya da pahalı olup olmadığına dair bizlere yorumlamalar yapma fırsatı veren oranlardır.
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)
Firma Değeri / FAVÖK( FD/FAVÖK): Şirket değerlemede kullanılan bir piyasa çarpanıdır. Şirketin firma değeri ile faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı arasındaki orandır. Şirketin firma değerinin son 4 çeyrekte elde edilen FAVÖK değerinin kaç katı olduğunu göstermektedir. F/K gibi bir kâr çarpanıdır ancak net dönem karı yerine FAVÖK kullanılır. Daha düşük FD/FAVÖK ’e sahip şirketler daha ucuz kabul edilir. Sağlıklı bir kıyaslama için kendi sektörünün şirketleri ile kıyaslamak daha doğru olacaktır. Banka ve sigorta şirketleri için FD/FAVÖK oranı hesaplanmaz.
Şirketin Firma Değeri / FAVÖK Oranı 2021 yıl sonunda 9,76 oranından 2022 yıl sonuna 7,53  oranına geldiğini görmekteyiz.
Fiyat Kazanç Oranı (F/K):Şirketin karı ile fiyatını karşılaştırarak şirketin ucuz olup olmadığının ölçülmesi için kullanılan önemli bir orandır. Eğer bu oran çok yüksekse ya şirketin o dönemki karı çok düşük gelmiştir ya da şirketin büyüme beklentileri gelecekteki kar rakamlarının çok ciddi bir şekilde büyümesini ön görüyor olabilirler.
Şirketin Fiyat Kazanç Oranı 2021 yıl sonunda 10 oranından 2022 yıl sonuna 5 oranına geldiğini görmekteyiz.
Hisse Başına Kar (HBK):Hisse başına düşen net karı gösteren orandır.
Şirketin Hisse Başına Kar Oranı 2021 yıl sonunda 2,94₺ oranından 2022 yıl sonuna 9,40₺ oranına geldiğini görmekteyiz.
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD): Şirketin piyasa da ki sermaye değeri ile bilançosundaki sermaye değerini karşılaştıran orandır.
Şirketin Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı 2021 yıl sonunda 4,82 oranından 2022 yıl sonuna 3,81 oranına geldiğini görmekteyiz.

4.) BORÇLULUK ORANLARI

Borçluluk Oranları, bir şirketin borçluluğunun yüksek ya da düşük olup olmadığına dair bizlere yorumlamamız için bilgiler veren oranlardır.
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)
Kaldıraç Oranı: Bu oran, şirketin toplam borcunun toplam öz kaynağına göre kullandığı kaldıraç miktarını ölçer.
Şirketin Kaldıraç Oranı 2021 yıl sonunda 25 oranından 2022 yıl sonuna 22 oranına geldiğini görmekteyiz.
Net Borç / FAVÖK: Bu oran şirketin gelir tablosu tarafından operasyonlarında yarattığı nakdin borçları kaç yılda ödeyeceğini gösterir. Yatırımlarını tamamlamış ve nakit yaratabilen bir şirket için bu oranın 3-6 olması beklenir.
Şirketin Net Borç / FAVÖK Oranı 2021 yıl sonunda -218 oranından 2022 yıl sonuna -120 oranına geldiğini görmekteyiz.
Toplam Borç / ÖZSERMAYE: Borcun öz sermaye oranına bakılarak şirketin ne kadar borçlu olduğunu gösterir.
Şirketin Toplam Borç / ÖZSERMAYE Oranı 2021 yıl sonunda 34 oranından 2022 yıl sonuna 28 oranına geldiğini görmekteyiz.
Şirketin Toplam Borç Büyümesi ise %74 olarak karşımıza çıkmakta.

5.) FAALİYET ORANLARI

Faaliyet Oranları, bir şirketin varlılarını ne ölçüde etkin ve başarılı kullandığını bizlere gösteren oranlardır.
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)
Aktif Devir Hızı: Şirketin sahip olduğu aktiflere karşılık ne kadar satış yaptığını gösterir. Yüksek olması yatırımcılar açısından olumludur. Kıyaslamaların sektör şirketleri arasında yapılması daha sağlıklı sonuçlar verir.
Şirketin Aktif Devir Hızı Oranı 2021 yıl sonunda 0,50 oranından 2022 yıl sonuna 0,74 oranına yükselmiş durumda.
Stok Devir Hızı: Şirketin stoklarını ne kadar hızlı tükettiğini gösteren orandır.
Şirketin ise Stok Devir Hızı Oranı 2021 yıl sonunda 70 oranından 2022 yıl sonuna 62 oranına gelmiş durumda.
Şirket ihracat oranı ise 2022 yıl sonunda %77 olduğunu görmekteyiz.

ÖNEMLİ NOT: Sektör aritmetik ortalamasını oranların altından kaldırdım. Çünkü sektör şirketlerinin verileri hala 3. çeyrek verileri olduğu için bir uyumsuzluk olacak ve yanlış sonuçlara yol açabileceğini düşündüm. Tüm finansal raporlar bittikten sonra Sektör Analizi yaparak karşılaştırmayı tekrardan daha düzenli bir şekilde yapacağım.

BONUS: HY USULÜ İÇSEL DEĞER

İçsel değer veyahut bir şirket değeri belirlemek, özel bir takım teknikler uygulanarak ve pek çok kriterin gözden geçirilmesiyle yapılan piyasa fiyatlaması dışında finansal raporları ve gelecekteki finansal raporlarını tahmini hesaplanıp gelecekteki değerini bulmamıza yardımcı olan bir uygulamadır. Tüm analiz çeşitleri gibi içsel değerlemede kesinlik içermez. Tahmini verilere dayalıdır. Sadece içsel değerlemeyi baz alarak yatırım yapmak sizleri zarara uğratabilir. Değerleme ve Analizlerimiz Mali Durumunuz İle Risk Getiri Tercihlerinize Uygun Olmayabilir. İçsel değerleme bir yatırım tavsiyesi değildir!
TRABZON LİMAN DETAYLI FİNANSAL SONUÇ ANALİZİ VE İÇSEL DEĞERLEME (2022/12)(#TLMAN)
Kendi özel formüllerimle yaptığım değerlemeye HY USULÜ İÇSEL DEĞERLEME ismini verdim.
Bu değerleme sonucunda ise İçsel Değerini 64₺ bulmaktayım.
Şirketin bilanço geldiği gün kapanış fiyatı ortalama 59,60₺

YASAL UYARI
Yer Alan Yorum ve Tavsiyeler Şahsi Kişisel Görüşlerime Dayanmaktadır, Analizler İse Tamamı İle Temel Analiz & Teknik Analiz Metotlarına Dayanmaktadır. Bu Görüşler ve Analizler Mali Durumunuz İle Risk Getiri Tercihlerinize Uygun Olmayabilir. Bu Nedenle Sadece Burada Yer alan Bilgilere Dayanılarak Yatırım Kararı Verilmesi, Beklentilerinize Uygun Sonuçlar Getirmeyebilir ve Sizleri Zarara Uğratabilir. Benimle @byhasanyilmaz kullanıcı adım ile TWİTTER, YOUTUBE, LINKEDIN ve INSTAGRAM üzerinden takip edebilir ve iletişime geçebilirsiniz.
Hasan YILMAZ
Yazardan Daha Fazlası
Komünite’de Daha Fazlası
© Finfree Copyright 2023 All Rights Reserved.

Finfree'yi İndir!

Finfree app-store indir
Finfree google-play indir
Hoş Geldin!

İnternet sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çerezler yoluyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Çerez ayarlarınızı yönetmek için “Ayarlar” seçeneğine tıklayabilir,
"Kabul Et" seçeneğine tıklayarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olursunuz.